13 Temmuz 2014 Pazar

Siyonist öldürmek caiz midir?

Eğer müslümanlar “birlik-beraberlik” içinde olsaydı, bugün Filistin “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail”in işgalinde olur muydu?
Eğer “müslümanlar arasında tefrika” olmasaydı, bugün “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail”, Gazze’de müslümanları açlığa mahkûm edebilir miydi, başlarına tonlarca bomba yağdırabilir miydi; okul, hastane, yetimevi, pazar yeri, sivil yerleşim merkezleri demeden; çocuk, yaşlı, kadın, büyük, küçük, sivil, asker ayrımı yapmadan topyekün katletmeye yönelik bir harekat yapabilir miydi?
Eğer müslümanlar “vurdumduymaz” olmayıp da “İslam Davası”na sahip çıksaydı, bundan da önce, “dinde samimi” olup da öncelikle “İslam Davası diye bir dert”leri olsaydı, bugün Filistin’de, uluslararası sistemde “devlet muamelesi” gören ve fakat aslında bir “Siyonist/Yahudi Terör Üssü” olan İsrail, orada varlık bulabilir ve hayatiyetini sürdürebilir miydi?
Eğer müslümanlar gerçekten “Gazze’de katledilen kardeşlerinin acısı”nı yüreklerinde hissetselerdi, “yahudi malları”nı satın almaya devam ederek “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail”e “finans sağlama”ya devam ederler miydi, “Siyonist/Yahudi mallarını boykot”etmezler miydi? 
Eğer İslam ülkelerinin başında gerçekten “İslam Davasını içselleştirip o davayı sahiplenen ve buna göre icraatta bulunan idareciler” olsaydı; “halkı müslüman olan ülkeler” gerçekten “İslam’a göre” yönetilselerdi; müslümanlar “Siyonist/Yahudi sermayesinin küresel çarkları”ndan ayrılacak hamleleri atsalardı, Siyonist/Yahudi için büyük bir kazanç kapısı işlevi gören “küresel sistem”i tanımayıp kendi sistemlerini kursalardı, kendi ticari ve diğer faaliyetlerinden Siyonist/Yahudi sermeyesine pay ödediği her türlü uluslararası üyelikten ayrılsaydı, böylece “katiller sürüsü”nün savaş ve saldırı masraflarını gönüllü olarak karşılayan malzeme işlevi görmeselerdi, bugün “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail”, Gazze’yi bombalamadan önce durup düşünmez miydi? 
Eğer M.Kemal İngiliz talebine uyup da “Ümmet birliği”nin çatı kurumu olan “Hilafet”i yıkmasaydı da “Ümmet-i Muhammed” başsız kalmasaydı ve Halife “cihad” ilan etseydi, bügün “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail”, başında bir “Halife” olan Ümmet’e karşı bu kadar pervasız, bu kadar saldırgan olabilir miydi?
Biliyorum, “eğer”le başlayan bu tür cümleleri daha da artırabilir, yanına “keşke”lerle başlayan cümleler de ekleyebiliriz. Ama bütün bunlar, “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail”in Gazze’de yaptığı katliama çare olmaz. Filistin’in işgal altında olduğu ve orada yaşayan müslüman kardeşlerimizin kıyımdan geçirildiği acı gerçeğini değiştirmez. Gazze’de her gün başlarına yağan bombalarla çocukların öldüğü hakikatini tersine çevirmez. Müslümanların, Gazze’de kardeşleri katledilirken öylece seyrettiği, üstelik, Siyonist/Yahudi mallarını boykot etmeyerek kardeşlerini parçalayan, katleden o bombaların finansörlüğünü yapmaya devam etme aymazlığından onları uyandırmaz. İslam ülkelerinin başındaki idarecilerin, İslam davasına sahip çıkma gibi bir dertlerinin olmadığı, bu yüzden müslümanların, önce içinde yaşadıkları ülkeleri “İslam Devleti”ne dönüştürecek devrimi gerçekleştirip, ardından Hilafet çatısı altında “Ümmet birliği”ni kurarak üzerlerine düşen “ilahi vazife”yi eda etmelerini öncelikli gerek şartolmaktan çıkarmaz.
Filistin’de müslüman kardeşlerimiz imha ediliyor. Filistin yanıyor! Filistin katlediliyor! Filistin yok ediliyor! Hem de tüm dünyanın gözleri önünde... Çünkü tüm dünya, aslında Siyonist/Yahudi sermayedarlarının kurduğu sistemin çarklarına işlerlik kazandıracak bir sisteme tâbî. Yani Filistin’deki katliamı durdurması için küresel sisteme umut bağlayanlar beyhude bekliyor, uluslararası birliklerin konuya el atacağını sananlar yanılıyor. Onlar, her şey bittikten sonra durumu meşrulaştırmak için hazır bekliyorlar, o kadar...
Bu hakikatlerden anlaşılan odur ki artık iş başa düşüyor. Müslümanların, artık kendi göbeklerini kendilerinin kesmesi, kendi başlarının çaresine kendilerinin bakması icabediyor.
Artık, “kutsal cihad” vaktinin geldiğini idrak etmek gerekiyor!
“Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail” orada durduğu sürece daha çok müslüman kanı akacak. O halde, “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail”i imha için, tüm müslümanlar, tüm dünyada ve tüm alanlarda topyekün savaşa girişmeli, CİHAD ilan etmeli.
Dünyanın drama izler gibi izlediği ve en küçük bir tepki göstermediği “Gazze katliamı”nın verdiği acılar dayanılacak gibi değil. Şimdi bu katliam, yüreği sızlayan ve fakat çare de bulamayan kimi müslümanları “bazı arayışlar”a sevketse...
Bu müslümanlar, “Siyonist/Yahudi öldürmek caizdir” diye bir fetva alsa... Başlasa yakaladığı “Siyonist/Yahudi”yi öldürmeye...
İyi mi olur yani?
Gazze’ye bomba yağdıkça alkış tutan yahudiler gibilerini bulup bir kaşık suda boğmak isteyen milyonlarca kişi yok mu sanırsınız? Bunlar bir gün bir şekilde bir araya gelmezler mi?
O zaman kimse, “Siyonist öldürmek caiz mi?” diye fetva da istemez. Sadece intikam alır, ötesini düşünmez.
Ey “Siyonist/Yahudi Terör Üssü İsrail!” Böyle bir vakanın önünü nasıl alacaksınız? Kendi ellerinizle kendi yok oluşunuzu hazırladığınızın farkında mısınız?
Sahi, Siyonist öldürmek caiz mi?