19 Mart 2014 Çarşamba

Ve İmamlara gelince....- İstişare Grubu: 7 kişiden oluşur. Başkanlığını Fethullah Gülen yapar
- Dünya İmamı: İstişare grubundan biridir. Görevi dünyadaki bölge ve ülke imamlarını atamak, istişare sonucu alınan kararları uygulamaktır.
- Coğrafi Bölge İmamı: Bir dünya coğrafi bölgesinden sorumlu olan kişidir
- Ülke imamı: Bir ülkenin tamamından sorumlu olan kişidir
- Bölge İmamı: Bir coğrafi bölgeden sorumlu kişidir.
- İl İmamı: Bir ilin tamamından sorumlu olan kişidir
- İlçe İmamı: İlçenin tamamından sorumlu olan kişidir
- Semt İmamı: Semtten sorumlu kişidir
- Mahalle İmamı: Mahalleden sorumlu olan kişidir
- Ev İmamı: Evden veya yurttan sorumlu olan kişidir.
- Serrehberler
- Belletmenler

- Öğrenciler ve cemaat mensupları

17 Mart 2014 Pazartesi

Hocaya Haykırış serzeniş

En Alt tabakadan vede bir kit-mir olan biri olarak bur dan hocaya en kalbi samimiyetimle ve en kalbi ulvi değerlerle El Basir olan Rahmanın Adını kullanarak diyorum ki Hoca Hoca Yanlış yapıyorsun

Eskiden Din Düşmanı olan devleti ruhi zeminin artık Müslüman bir lideri olmasına rağmen de mi Düşündüğün şeyleri yapmaya devam ediyorsunBiz Allah resulunun Ümmetiysek üst kimliğimiz Müslümansa bizim vede bu yeryüzünde Müslümanlardan başkada dostumuz yoksa


o Müslüman kardeşimiz yanlış yapsa bile bize biz içimize atar vede hata yapmış Müslüman kardeşlerimiz deriz o kardeşimiz bizi kardeş olarak göremese Biz babamız ademden vede Allah resulundan öğrendiğimiz bir Kaide olduğundan sen bizi vurmak için el kaldırırsan biz sana karşılık vermek için el kaldrımayız de zira kit-mir bir arkadaş olarak değil bir yardımcı yoldaş olarak görülür.

Kitmir
Ümmet

Bir Sosoyolog Gözüyle Yaşananlar

          Öncelikle bir yapı veya sistem kendi iç dinamikleriyle ayakta kalır ve kendi meşruluğunu da yine kendi tanımlar anlam örgüsü içinde yapar ve bu anlam örgüsü içinde yapacağı davranışlarını planını yapar ve bunu yaparken bencil olur yani bir başka bakışla özgür olmak ister ve dış'tan bir müdahaleye asla izin vermek istemez bu dış olan kendi dinamikleri ya bilmeyen yada kabul etmeyen olarak sınıflandırabildiğimiz gibi kendinde olmayan öteki olacakta yine kendi içi paradigmaları içinde tanımlayıp kabul etmeme vede ret etme hatta o dış müdahaleye karşı bir savunma pozisyonu içinde olma hatta gerektiğinde mukavemet gösterme saldır olarak kendini her yapı ve sistemde gösterir. bu her topumda kökleşen her türlü yapı sistem vede örgüt içinde böyledir yani bu yapı büyük bir örgüt olan devlet içinde böyledir nispeten toplumun temeli olan aile içinde de böyledir.

            Toplumda ki kurumlar gerek kendi içinde gerekte birbirleriyle ilişki ve etkileşim içindedir. bu etkileşim karşılıklı görev ve sorumluluklar olabileceği gibi yetki gasbında olabilir bir kurumun diğer bir kurumun yetkilerinde kullanma gücü olabilir veya böyle bir talebi olabilir. bu talep ne kadar masumane gözükürse gözüksün medeniyetlerin vede gerek siyasal kurumun gerekte diğer kurumların doğal işleyişlerinin zara vermekte ve toplumda bir kargaşa yaşanmakta ve kurumlar arası iletişimsizlikler olmaya başlar ve mana bunalımı tanımlama bunalımı başgösteri zira tüm bu kurumların arasında kalan birey kara vermekte vede tercihlerini yönünü vede hayat anlamını bulada zorlanır vede yeni arayışlar içine girer bu bireyden başlar bireyler yönelir böylelikle topluma bulaşmaya başlar ve sistem kendi anti tezini üretmeye başlar ve o bencil sistem kendi sonunu kendi başlatır bu yeni sistemlerin doğuşu gibi böyle başlar zira mevcut yapıda tıpkı kendinden önce ki yapı içinde ayrılıp yeni bir oluşum içine girmeye başladığı gibi. tıpkı teorideki bu gerçeğin şuan Türkiye'mde pratiğe döküldüğü gibi....                                                                                                                 Sosyolog Şeybani KARACA