26 Ağustos 2013 Pazartesi

Yeterlilik Soruları

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik Sınav Soruları 25.08.2013
1.Soru Kuranı kerimi okuma esnasında nefesle birlikte sesin kesilmesine ne ad verilir.
2.Soru.Sürelerin mushaftaki sıralaması hakkında ortaya atılan görüşlerden değildir.
3.Soru.Türkçe adı verilmeyen süre hangisidir
4.Soru.El hannes kelimesi hangı anlama gelmektedir
5.Soru.Aşağıdakilerden hangisi kuranı kerimin çoğaltılmasıyla ilgili degildir
6.Soru. Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetlerden birinin meali değildir
7.Soru. Fetih süresindeki ayeti kerimelern doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir
8.Soru Alak süresindeki ayeti kerimelern doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?
9. Soru. Nebe süresindeki ayeti kerimelern doğru sıralanısi hangisidir
10. Soru. Hucurat süresi hangisi ile devam eder ?
11.Soru. karıa süresindeki fe emme men segulet mevezinehu ayetinden sonra hangisi gelir
12. Soru yasın süresindeki liyunzira men kene ….alel kafirin hangisi ile devam eder
13. Soru kiraat asıma göre eeacemiyyu da hangi tecvid kuralı vardır ?
14. Soru çıkış yerleri aynı sıfatları farklı olan harflerin yan yana gelmesi halinde uygulanan idGAM nedir
15. Soru dil ucunun iki alt ön dişlerin uçlarına yaklaştırılnasi ile çıkarılan safir sıfatı olan ve ince okunan harf hangisidir ?
16. Soru Firgi kelimesindeki ra nasıl okunur
17. Soru besatte ifadesinde hangi idğam çeşidi vardır
18. Soru nefgahu ibaresinde he harfi vasıl halinde nasıl okunur
19. Soruecriye kelimesinde vakıf yapıldığında hangi şekilde okunur
20.Soru feel gahe kelimesinde kiraat asımho hafs rivayetine göre hangi tecvid kuralı vardır
21.Soru biz kıyamet günü adalet terazilerini kurarız artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez ayetinde bahseden ayet terazisinin adı nedir ?
22. Soru dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımizdir ölürz ve yaşarız bizi tüketip bitiren ancak ve ancak zamandır aktarılan sözün sahipleri hangisini inkar etmektedir ?
23. kutsal kitaplarla ilgili hangisi yanlıştır
24.Hz İsa'nın çamurdan kus yapıp ona üflediği zaman Allahın izniyle kusun canlanması ve uçması gibi olayları niteleyen en uygun kavram hangisidir
25. ihtilafi metali kavrami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
26.hanefilere göre ramazan orucuna ve nafile oruçlara niyetle ilgili hangisi doğrudur
27. fakihler gündüz ve gecenin teşkil etmediği yerlerde oruç süresi buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir hükmüne aşağıdaki hangi usul uygulayarak varmışlardır
28.:Mekkeliker umre için aşağıdaki yerlerden hangisinde ıhrama girerler
29. mikat ile harem arasındaki bölgenin ismi nedir
30. Umre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
31. Soru dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımizdir ölürz ve yaşarız bizi tüketip bitiren ancak ve ancak zamandır aktarılan sözün sahipleri hangisini inkar etmektedir ?
32. Soru :insan hayatı ve canlılar için belirlenmiş süreyi ve u sürenin sonunda ifade edilen kavram hangisidir
33. Soru: aşağıdakilerden hangisi cennette yer almaz
34. Soru: iş konsunda onlarla müşavere et kararını verdiğim zaman artık allaha dayanıp güven cunki allah kendine dayanıp güvenenleri sever aşağıdakilerden hangisi ayeti kerimede doğrudan tavsiye edilen bir husustur
35. Soru: dünyanın gidişatının planlı olmadığını meçhul bir geleceğe doğru sürüklendiğimizi bu gidişatta yüce Allah’n bilgisinin ve takdir yetkisinin bulunmadığını ileri süren kişinin inanç problemi en çok hangi konudadir ?
36. Soru: aşağıdakilerden hangisinde ahiret halleri dışında bir husus yer almaz
37. Soru: peygamberimizin akıllı zeki ve uyanık olmalarını ifade eden sıfat hangisidir
38.Soru: ehli kibleden olup da günah işleyen kimseyi tekfir etmeme prensibi için aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir
39. Soru: hadis kitaplarınin enbiya iman tevhid cennet cehennem kader kıyamet gibi bölümleri hangi ilim dalıyla ilgilidir
40.Soru : her kim mumin olarak iyi işler yaparsa artık o ne zulümden ne de hakknin çiğnenmesnden korkar ayetinden hareketle hangisi söylenebilir Artık o çetin azabımızi gördükleri zaman allaha inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler fakat azabımızi gördükleri zaman imanları kendilerine fayda vermeyecektir allahın kullari hakkında süregelen kanun budur ışte kafirler burada hüsrana uğramışlardir sözü edilen imanin geçersiz olma nedeni nedir
41. Soru: yüce allahın birşeyi sevmesine ve ondan hoşnut olmasına onu insana emretmesne teşrii irade denir buna göre hangisi tesrii IRADE ILE ILGILIDIR
42. soru:ispatta fitrat delili ne temel teşkil eden olgu hangisidir
43. soru tevab halik gafur mümit musavır allahin isimlerinden hangileri yalnızca insanları ilgilendirmekte tecellileri yalnızca insanlara dönük olmaktadır
44. soru: şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler değerli yazıcılar vardır onlar yapmakta olduklarınızi bilirler anlamındaki ayeti kerimede bekçi ve yazıcı olarak sözü edilenler kimlerdir
45. Soru: semavi kitaplar ilahi kitaplar münzel kitaplar hurufi kitaplar hangisi akaid ilminde kutsal kitaplar için kullanılan bir kavram değildir