3 Mart 2013 Pazar

YLSY Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme Rehberi


 1416 sayılı kanuna dayalı olarak 1929 yılından bu yana devlet bursu ile yurtdışına lisans ve lisansüstü eğitim görmek üzere birçok öğrenci gönderilmiştir. Söz konusu kanuna dayalı olarak 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "5 Yılda 5000 Öğrenci Projesi" ile 'YLSY Bursu' (MEB Bursu) adı altında eskiye nazaran daha fazla sayıda öğrenciye devlet bursuyla yurtdışında eğitim alma olanağı sağlanmaya başlanmıştır.

    2006 yılından bu yana yayınlanmış olan YLSY bursu (MEB bursu) başvuru kılavuzlarının incelenmesinden de görüleceği üzere, YLSY her sene güncellemelere tabi tutulan bir burstur. Kılavuzlardaki değişim bir yana bu bursla ilgili devlet tarafından kamuoyuna da yeterli bilgi akışı sağlanamamıştır. Bursla ilgili birçok bilinmeyen durum söz konusudur ve gelecek yıllardaki uygulamalar hakkında şimdiden bir öngörüde bulunmak çok zordur.

   Bu web sayfası, rehber olma iddiasını taşımamakla birlikte söz konusu zorunluluğu bir nebze kolaylaştırabilmek ve YLSY bursu (MEB bursu) adaylarına bu bursla ilgili fikir verebilmek adına düzenlenmiştir.

    Kendisi de bu burstan faydalanmış olan ve bursun organize edildiği Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili bölümünde de bir yıl süre ile çalışmış olan site kurucusunun sizlere sunmuş olduğu bu sayfalar, bursla ilgili birkaç yıllık tecrübenin ürünüdür ve herhangi bir maddi kaygı taşımadan sizlerin istifadesine sunulmuştur. Rehberin halen eksik taraflarının bulunduğu yazar tarafından bilinmekle beraber, eksiklerin giderilmesi için yapılacak her türlü yardımlar memnuniyetle karşılanmaktadır.

   Sayfaların içeriğinde birçok farklı kaynaktaki bilgilerden alıntılar yapılmıştır. Rehberi hazırlayan, YLSY bursunu (MEB bursu) kazandığı süreçte birçok sıkıntı çekmiş (bkz. YLSY Uzmanı), kendi çektiği sıkıntıları başkalarının çekmemesi kastı ve niyetiyle bu çalışmayı oluşturmuştur. Blog yazarının ziyaretçilerden tek beklentisi iyi dilek ve temennilerdir.